DEVIZY.EU

BEZHOTOVOSTNÍ PŘEVODY

PENĚZ DO ZAHRANIČÍ

valuty.net

SEPA PLATBY ZDARMA

(zdarma již od 20.000,- CZK)

valuty.net

1. CO JE SEPA PLATBA?

Zjednodušené platby mezi členskými státy Evropské unie nebo jinými smluvními státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pro využití zjednodušené platby SEPA je plátce povinen uvést číslo platebního účtu příjemce ve formátu IBAN, SWIFT kód banky příjemce a lze je použít výhradně pro převod peněžních prostředků v měně EUR.

2. DEVIZOVÝ OBCHOD:

V poslední době je velmi oblíbené bezhotovostní obchodování s cizími měnami. Jak na to? Prvním krokem je uzavření nezávazné Rámcové smlouvy s naší společností. Zdarma. Ideální je mít zřízený účty u bank, u kterých je máme i my – tj. KB nebo Česká spořitelna. Není to však podmínkou, jen transakce bude trvat déle než v rámci dne a Vaše banka si bude účtovat poplatky, které mohou celou transakci prodražit.

Pro klienty, kteří mají účet vedený v KB nebo ČS v měnách EUR, USD, PLN nabízíme nejvýhodnější podmínky na trhu, rychlé vypořádání, bezpečné a přehledné prostředí!

Příklad 1: Máte-li jako firma pravidelné příjmy v EUR připisované na svůj účet, my Vám tyto prostředky směníme na CZK pouhým bankovním převodem a to zcela zdarma a za tržní kurzy! Vyzkoušejte si nás, zavolejte nám na linku 605 241 216 a pohovořte s námi o možnostech jak Vaší firmě ušetřit tisíce korun! Máte-li větší množství EUR nebo USD v hotovosti, lze je složit i přímo na náš účet v KB nebo ČS a rámci bezhotovostního převodu poté obdržet následně CZK na Váš účet.

Příklad 2: Potřebujete pravidelně nakupovat větší částky EUR nebo USD a s těmi poté hradit faktury či jinak s nimi nakládat? Opět máme jednoduché řešení. Na základě uzavřeného devizového obchodu Vám požadovanou měnu v předem dohodnuté částce a s dojednaným individuálním kurzem pošleme na Váš devizový účet.

Respektujeme a vážíme si každého jednotlivého podnikatele a firmy, která v českém prostředí dokáže úspěšně hospodařit a poskytuje klientům své služby a produkty. Rádi bychom Vás informovali, že tyto devizové a směnárenské obchody tvoří jádro našeho byznysu a jako k takovým se k nim stavíme s veškerou vážností. Pravidelně monitorujeme bankovní konkurenci a snažíme se nabízet všem klientům férové a dlouhodobě výhodné podmínky.

Těšíme se z toho, že již od r. 2002 pomáháme jiným růst. Jsme připraveni pracovat i pro Vás.

3. JAK ZAČÍT:

Pokud vás zaujala možnost devizového obchodování, pak musíte splnit několik jednoduchých podmínek:
Ještě před uskutešněním prvního devizového obchodu musíte uzavřít tzv. Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb. Smlouvu může uzavřít pouze statutární orgán společnosti nebo fyzická osoba s živnostenským oprávněním, příp. zástupce na základě plné moci.

V odůvodněných případech lze rámcovou smlouvu uzavřít i s nepodnikající fyzickou osobou (např. pobírající mzdu v cizí měně). Rámcová smlouva není primárně určena pro jednorázovou operaci! Vaše firma či podnikání by měla pravidelně přijímat platby v cizí měně, provádět úhrady v cizí měně nebo opakovaně provádět směny mezi cizí měnou a českými korunami.

4. CO DÁLE:

Zavolejte nám na kurzovou linku +420 605 241 216 a sdělte jaké množství cizí měny chcete nakoupit nebo prodat, případně jaký objem cizí měny v CZK chcete konvertovat z nebo na cizí měnu.

Sdělíme Vám individuální kurz, který můžeme pro daný okamžik nabídnout pro realizaci devizového obchodu. Kurz zohledňuje aktuální vývoj na devizovém trhu a možnosti společnosti obchod vypořádat.

V případě, že obchod nesplňuje podmínky pro platby zdarma nebo požadujete některou zpoplatněnou službu, upozorníme Vás na výši a typ poplatků.

KURZY

Informaci o aktuálním devizovém kurzu pro Vaši výměnu získáte zavoláním na naši zákaznickou linku +420 605 241 216. Kurzy se neustále mění, reagujeme tak na kontinuální vývoj na mezibankovním trhu.

5. KONKRETIZACE PARAMETRŮ:

Jakmile si odsouhlasíme kurz výměny, bude provedena konkretizace dalších parametrů obchodu:

Podrobné instrukce úhrady do zahraničí je možné zaslat současně e-mailem na adresu společnosti uvedenou v rámcové smlouvě.

V případě, že se na platbu vztahují poplatky, je jejich rozpis vždy uveden v platebních instrukcích zaslaných klientovi.

6. PŘIJETÍ A REALIZACE PLATEBNÍHO PŘÍKAZU:

Po odsouhlasení průběhu devizového obchodu vytvoří obchodník platební příkaz a zašle klientovi dohodnutým způsobem (e-mail, fax) podrobné platební instrukce (informace plátci po přijetí platebního příkazu). Povinností klienta je instrukce pečlivě zkontrolovat a v případě nesrovnalostí kontaktovat obchodníka na bezplatné lince, aby sjednal nápravu. Uhrazením platebního příkazu podle zaslaných platebních instrukcí nebo uplynutím časové lhůty jedné hodiny je platební příkaz považován za klientem odsouhlasený.

V případě, že klient požaduje změnu v parametrech platebního příkazu, jsou mu zaslány nové instrukce s novým jedinečným identifikátorem a původní identifikátor je zneplatněn. Tak je zajištěno, že jsou přijaté prostředky převedeny vždy pouze odsouhlaseným způsobem. Pokud přijatá platba neobsahuje správné identifikátory, kontaktuje obchodník klienta a vyžádá si potvrzení, zda klient souhlasí s vypořádáním dle poslední verze platebního příkazu.

Jakmile obchodník obdrží prostředky určené na úhradu platebního příkazu, provede promptně jeho vypořádání. Pro urychlení je vhodné zaslat platbu v rámci Komerční banky nebo vložit prostředky v hotovosti na účet společnosti. O nákladech spojených s hotovostním vkladem vás bude informovat obchodník při sjednávání podmínek devizového obchodu a jste oprávněni požadovat na pokladní přepážce banky jejich dodržení. Ušetříte tak nemalé prostředky. V případě zaslání prostředků z jiné banky bude obchod realizován v odpovídající lhůtě, kdy budou prostředky připsány na účet obchodníka.

Pořizování kopií osobních dokladů
Dle § 8 odst. 8 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vyžadujeme při sjednání Rámcové smlouvy pořízení kopie osobních dokladů, která je uložena společně se smluvní dokumentací. Tento postup je v souladu s § 9 odst. i) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.